Specialistul formelor de stantare

Producem forme de stantare profesionale cu tehnologii de ultima generatie si cu o echipa alcatuita din specialisti bine pregatiti.

Forme de stantare

Forme de stantare


Formele de stantare sunt fabricate cu tehnologie de ultima generatie si satisfac cele mai ridicate cerinte calitative.
Sunt destinate diverselor domenii de utilizare ca de ex.: industria de ambalaje, industria auto, industria farmaceutica, de cosmetice, prelucrare prin stantare a pielii si a materialelor plastice, etc.

Componente 3D

Componente 3D


Seturile de matrite – patrite de embosare, debosare, scriere Braille montate sunt montate in placajul stantei sau separat.
Toate componentele sunt executate cu masini automate de mare precizie si corespund cerintelor normelor europene specifice.

Decupatoare

Decupatoare


Decupatoarele proiectate cu softver performant si fabricate cu tehnologie bazata pe prelucrari pe masini automate, asigura viteze de lucru superioare celor produse cu altfel de tehnologii. Toate componentele sunt importate de la producatori de renume mondiala.

Anunț privind demararea implementării proiectului

Proiectul „Diversificarea producției și consolidarea poziției pe piață a SC LASER DT SRL prin achiziția de echipamente specifice”, cod MySMIS 113157, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către LASER DT SRL în Str. Gării, nr.49/A, Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna și are o valoare totală de 5.680.097,12 lei, din care 3.229.835,77 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 13.04.2018 – 31.03.2020.

Obiectivul general al proiectului consta in diversificarea productiei unitatii existente și consolidarea poziției pe piața a SC LASER DT SRL. Investiția propusă prin proiect vizează îmbunătățirea produselor existente și diversificarea acestora prin crearea de noi produse.

Obiectivele proiectului sunt: achiziția a 14 active corporale și a 2 active necorporale necesare activitatii societatii – Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 1 nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, respectiv menținerea a 17 locuri de muncă.

Date de contact beneficiar:

    • Str. Gării, nr.49/A, Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna
    • tel: 0267360052
    • fax: 0267360052
    • e-mail: office@laserdt.ro

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020